Híres és igencsak népszerű képes hetilap volt a két világháború között a Vasárnapi könyv. A sok, még mai is hasznos tudnivalót és ismeretet közlő magazin egyik 1916-os (!) számában találtuk, ezt a minden szempontból érdekes cikket.

Reméljük, akár a kerékpározás, akár a történelem szerelmese vagy, egyaránt találsz benne kedvedre valót!

Géppuskával felszerelt kerékpáros 1912 Kép forrása: Pinterest

A világháborúban minden hadakozó fél hadserege használja az általánosan ismert kerékpárt.

Használják híradások, jelentések és parancsok közvetítésére, kisebb-nagyobb gyalogsági osztagok gyorsabb mozdulatainak keresztülvitelére. Használják géppuskák alkatrészeinek gyorsabb továbbítására: a mi hadseregünkben is vannak kerékpáros géppuskás osztagok.

A kerékpáros katonák azonban még más hasznos szolgálatot is tesznek. Így például a földerítésnél a járőröktől a jelentéseket a parancsnokokhoz ők viszik vissza. Menetelés közben az egyes menetelő oszlopok között az összeköttetést tartják fenn. Nagy melegben előreküldik őket, hogy a legközelebbi községben a szükséges ivóvíz előkészítéséről intézkedjenek.
A menetelő csapatok gyorsabb elhelyezése érdekében ők a szálláscsinálók. A podgyászt és az élelmet ugyancsak hamarabb viszik előre, hogy a menetelő legénység a táborban vagy a szálláson jóval előbb megfelelő ellátást kaphasson. Gyakran még a lőszer szállításánál is segédkeznek.

Hosszú vonalakon, ahol a távíró és távbeszélő kellő biztonsággal nem szerelhető fel, a kerékpáros osztagok a parancsok és a jelentések közvetítésével kitűnő szolgálatot teljesítenek. Erre a célra az egyes parancsnokságokhoz és csapattestekhez állandó vagy ideiglenes szolgálatra kerékpárosokat osztanak be.

Nálunk és szövetségeseinknél, de ellenségeinknél is külön kerékpáros osztagok vannak.

Ezek kerékpárral ellátott zárt gyalogsági osztagok, amelyek a csapatparancsnokok rendelkezésére állanak. Minthogy az ilyen kerékpáros osztagnak a teljesen felszerelt gyalogsággal egyenlő a felkészültsége, szükség esetén önállóan is harcolhat. A kerékpáros katonák gyorsabb mozgásuk miatt főkép olyan feladatok keresztülvitelére használhatók, melyekkel hirtelen és meglepő támadásra lehet szükség. A kerékpáros osztagokat ezért a lovassággal való összeköttetés fentartására használják, mert nehézség nélkül követhetik a lovasságot, azt esetleges tűzharcban támogathatják és fedezhetik. Emellett menetelés közben is egyes fontosabb pontok megszállását, kisebb terepszakaszok elzárását, szakadékok szabadontartását és az átkelések biztosítását hathatósan támogathatják. Az ellenséges gyalogság szárnyait és összeköttetéseit meglepetésszerűen támadják meg és ezáltal a lovasság előrenyomulását megkönnyítik.

A kerékpárosok gyakran olyan megbízást kapnak, mint máskor maga a lovasság és ezáltal a lovasságot tehermentesítik.

Különös jelentősége van ennek ütközetek után, mikor a lovasságot az ellenség üldözése és az ellenséggel való összeköttetés fentartása úgy is eléggé foglalkoztatja, Végül olyan esetekben is önállóan szerepelnek, amikor csakis a meglepetésszerű föllépéssel lehet célt érni. Minthogy sokkal gyorsabban és nesztelenebbül haladhatnak, mint akár a gyalogság, akár a lovasság : merész meglepetés-szerű támadásokban és éjjeli vállalkozásokban különösen jól érvényesülhetnek. Mozgékonyságuknak, nesztelenségüknek és önálló harcoló képességüknek az ellenség oldalba és hátba támadásánál veszik különösen hasznát. Hasonlóképen működnek a kerékpáros osztagok vasúti vonalak, hidak és távíróvezetékek megrongálása közben, valamint ellenséges őrségek, megfigyelő- és jelző-állomások ellen meglepetésszerűen intézett támadásoknál.

A kerékpáros osztagok nagysága az egyes hadseregeknél különböző.

Nálunk és a német hadseregben kerékpáros századok vannak. A francia hadseregben a kerékpáros osztag 300 főből áll. Olaszországban kísérletet tettek azzal, hogy az egyes kerékpáros századokat az ezredek keretében alkalmazzák. A legtöbb hadsereg kerékpáros csapatai összecsukható kerékpárral vannak felszerelve. Ennek a merev kerékpárral szemben az az előnye, hogy összecsukva a legénység a hátán viheti és így a hegyes vagy mocsaras terep nehézségeit könnyebben küzdheti le, mintha a kerékpárt tolnia kellene.

A kerékpáros csapat harcképességét a géppuskával való felszerelés jelentékenyen fokozza..

Nálunk és a francía hadseregben a rendes kerékpáros csapatok mellett külön géppuskás kerékpáros osztagok vannak. Ezek a géppuskákat és a hozzávaló eszközöket is kerékpárokon szállítják. Ezeknek a kerékpároknak szerkezete különböző, aszerint, hogy magát a géppuskát, a hozzávaló eszközöket, vagy pedig a lőszert szállítják. Az angol hadseregben olyan kerékpáros osztagok is vannak, amelyeknél a géppuska nem magára a kerékpárra, hanem külön kocsira van szerelve. A kocsit a kerékpáros húzza maga után. Németországban, valamint Angliában és Belgiumban a géppuskák néha motoros kerékpárokra vannak felszerelve.


Ez a bejegyzés nem a Mozgástér Online SE saját tartalma.
Forrás 
🌐 Vasárnapi újság 1916

%d bloggers like this: